Actueel

geplaatst 22-5-2024

Agenda achterbanvergadering 3 juni

geplaatst 22-5-2024

𝗝𝗼𝗿𝗶 𝘃𝗮𝗻 𝗘𝗶𝗷𝗸 𝗴𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲𝗲𝗿𝗱 𝗮𝗹𝘀 𝗯𝘂𝗿𝗴𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗲𝗹𝗶𝗱

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! En daarom maakte Hans van Tulden onlangs graag plaats om Jori de kans te geven om zijn eerste voetstappen binnen de Gemeente Someren te zetten.

Donderdag 16 mei jl. is Jori geinstalleerd als burger commissielid en zal hij naast Irma Vergeer gaan plaatsnemen in de commissie Burger&Bestuur.

Jori is 18 jaar en geboren en getogen in Someren-Heide. Hij studeert Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch. In zijn vrije tijd is Jori veel op het voetbalveld van SVSH Voetbal te vinden, o.a. als ’team’ manager (vlagger, waterzakdrager, etc.) van SVSH 2. Daarnaast houdt hij van golven en het lezen van een boek, met name over onze geschiedenis.

‘’Irma Vergeer: Met Jori voegen we iemand aan ons team toe, met inhoud. De inhoud waarop we graag politiek bedrijven. Welkom en heel veel succes, maar vooral plezier gewenst in je rol als burgercommissielid.’’

geplaatst 18-5-2024

LSH gunt huizen bij voorrang aan eigen inwoners, nu Brainport op deur bonst

Een gemeente kan bij het verlenen van huisvestingsvergunningen voor vijftig procent van de woningen voorrang geven aan personen die binding met de gemeente hebben, lokaal, maatschappelijk of economisch.

„Hier zit echt noodzaak achter”, waarschuwt Marco Stolwijk (LSH). „Het is een gigantisch grote kans voor kerkdorpen dat je vijftig procent van de woningen kunt vastleggen voor mensen met een sociaal-emotionele binding in een tijd dat Brainport hier alles komt opslokken.”

Wij zijn tevreden met de motie die afgelopen week is ingediend tijdens de raadsvergadering en unaniem is aangenomen.

https://www.ed.nl/someren/someren-gunt-huizen-bij-voorrang-aan-eigen-inwoners-nu-brainport-op-deur-bonst

geplaatst 17-5-2024

Discussie milieustraat

Gisteravond een uitvoerige discussie over de recente sluiting van gratis brengpunt milieustraat. Niet de juiste oplossing voor het probleem, volgens LSH. Nog voor de zomervakantie zullen we in de commissievergadering bespreken hoe het moet met onze milieustraat. Wordt vervolgd…

https://www.ed.nl/someren/sluiten-gratis-brengpunt-op-milieustraat-stuit-op-weerstand-in-someren

geplaatst 22-4-2024

Overlijden Jan Hendriks

Afgelopen weekend bereikte ons het droevige nieuws dat Jan Hendriks is overleden.

Door zijn bevlogen manier waarop hij jarenlang politiek bedreef was Jan een voorbeeld voor velen, ook voor de huidige factie van onze partij. Jan kwam namens onze partij in 1974 voor het eerst in de Gemeenteraad samen met Gerard van Deursen en is dat blijven doen tot aan begin jaren 90, de laatste jaren als wethouder. Op dat moment de eerste wethouder namens onze partij (jaren later trad Wim Jaspers in zijn voetsporen). Jan mag dan ook met recht een LSH-icoon genoemd worden!

Wij wensen de familie en vrienden van Jan veel sterkte toe.
Bestuur en Fractie van LSH

geplaatst 18-4-2024

Afscheid genomen van ons commissielid Hans van Tulden na pakweg 16 jaar trouwe dienst!

Hans zal in zijn rol komende maand worden vervangen door Jori van Eijk.

geplaatst 24-3-2024

Geen legeskosten voor sloop overtollige bebouwing buitengebied Someren. De raadsfracties staan unaniem achter dat voorstel van het college

Bewoners van het buitengebied van Someren hoeven de komende twee jaar geen legeskosten à 5917 euro te betalen als ze overtollige bebouwing slopen. De raadsfracties staan unaniem achter dat voorstel van het college.

https://www.ed.nl/someren/geen-legeskosten-voor-sloop-overtollige-bebouwing-buitengebied-someren

geplaatst 6-3-2024

Let op: achterbanvergadering eenmalig op woensdag (13 maart)

Agenda LSH Achterbanvergadering
Wanneer: let op, eenmalig op woensdag 13 maart 2024, 20u
Waar: in Gemeenschapshuis De Bunt
Waarover:

 • Woonzorgvisie Someren, vaststelling d.d. 16-05-2024
 • Vaststellen Omgevingsvisie Someren, vaststelling d.d. 4-4-2024
 • Bestemmingsplannen Smulderslaan 14, 30-40 en 41.
 • Bestemmingsplan Michelslaan 14
 • Bestemmingsplan Kuilerstraat 12 en 12A
 • Bestemmingsplan Veegplan XIV
 • Bestemmingsplan Gezandebaan 17a
 • Bestemmingsplan Nieuwendijk 90 en 92
 • Wat verder ter tafel komt

Eindtijd 22.00u
Iedereen is van harte welkom!

geplaatst 18-01-2024

Fusieverenigingen zullen meer en meer ontstaan om sportverenigingen in kleine dorpen rendabel en toegankelijk te houden

Een tweede kunstgrasveld voor Dakos Korfbal in Lierop tegen de juiste condities is daarom een goede zaak vinden wij, deze voorbeeld fusievereniging verdient op beide locaties gelijke voorzieningen zodat de DAKOS teams ook in Lierop wedstrijden kunnen spelen.

Daarnaast is het noodzakelijk dat er snel een nieuw sportbeleid komt voor Someren zodat we voorbereid zijn op de toekomst op het gebied van subsidies en sportaccommodaties.

Tijdens de commissievergadering zullen wij hiervoor pleiten!

https://www.ed.nl/someren/geen-tweede-kunstgrasveld-voor-dakos-in-zicht-het-natuurgras-in-lierop-is-te-slecht-voor-wedstrijden

geplaatst 22-12-2023

Tweemaal is scheepsrecht! Alsnog extra geld voor Somerense gezinnen, LSH gaat voor verruiming energietoeslag!

De inflatie, de energieprijzen en de dagelijkse boodschappen worden alsmaar duurder.

Door de groep die in aanmerking komt voor eenmalige energietoeslag te vergroten komen 200-350 gezinnen in Someren in aanmerking voor extra energietoeslag.

Ons voorstel kon vorig jaar al op een meerderheid rekenen, maar er is toen gewacht en gerekend op een regionale regeling. Die regeling is/komt er niet, dus vandaar dat we nogmaals ons voorstel ingediend hebben en met succes!

Zo vlak voor de feestdagen goed nieuws, want in Someren hoef je niet te kiezen tussen verwarming of eten!

https://www.ed.nl/someren/tweemaal-is-scheepsrecht-college-someren-moet-toch-aan-de-bak-met-energietoeslag-voor-lagere-inkomens

geplaatst 16-12-2023

Raadslid Stolwijk over regionaal bedrijventerrein (betoog en interview)

In de video treft u wat extra onderbouwing rondom ons standpunt over het agendapunt Regionale Bedrijventerrein. Het betreft een door SIRIS Asten Someren gemaakte rapportage.

geplaatst 15-12-2023

Helaas, toch een WVG op een groot gedeelte van Lungendonk/Stipdonk te Lierop bekrachtigd:

Ondanks dat het gebied een stuk kleiner is geworden, waren we als LSH nog steeds tegen deze bekrachtiging van de WVG. „Dit compromis rolt er in een paar dagen uit”, zei Marco Stolwijk (LSH). „Het is in onze ogen te groot, onvoldoende onderbouwd en derhalve niet passend in onze visie op dit gebied.”

Het betoog dat Marco namens LSH gaf kun je via de volgende link beluisteren: https://someren.notubiz.nl/vergadering/1035681

We zullen het proces de komende maanden kritisch, maar constructief blijven volgen!

Artikel Eindhovens Dagblad – Zoekgebied voor bedrijventerrein Lugendonk verkleind

geplaatst 2-12-2023

Regionaal bedrijventerrein op Lungendonk?!

De grootschaligheid van het plan past volgens ons niet bij een plattelandsgemeente als Someren, daarnaast is er wat ons betreft geen goede onderbouwing op financieel gebied. Ook zijn er geen duidelijke afspraken over de samenwerkingsvorm.

Fijn dat er door de politiek goed is geluisterd naar de burger! Een duidelijke NEE was het signaal in de Commissievergadering, daar zijn we erg blij mee.

Artikel Eindhovens Dagblad – Regionaal bedrijventerrein op Lungendonk van de baan

geplaatst 08-11-2023

Programmabegroting 2024

We worden voortdurend geconfronteerd met wereldwijde gebeurtenissen die haar weerga niet kennen en die grote onzekerheden veroorzaken in de bestaanszekerheid van onze inwoners. Behoedzaamheid en wendbaarheid blijven belangrijk schrijft het College in de inleiding, daar zijn we het mee eens. Een begroting is het zonder hele noemenswaardige investeringen, wat begrijpelijk is.

Komende maanden zijn qua besluitvorming examenmaanden voor ons college van B&W en ook de coalitie. In het Zuiden de Windmolens, in het Noorden een eventueel regionaal bedrijventerrein en in het midden het Centrumplan. We hebben als Raad uitgesproken om op dit soort grote projecten buiten de coalitie- en oppositie rangen te treden, wij hopen en rekenen erop dat dit ook gebeurt. Aan ons zal het niet liggen.

Tijdens de behandeling van de begroting hebben we aandacht gevraagd voor de volgende punten:

Communicatie richting burgers

Helaas hebben we moeten constateren dat de communicatie naar de bewoners en omwonenden van het gebied wat in aanmerking komt voor een Regionaal Bedrijventerrein niet goed gegaan is. De grondeigenaren zijn per aangetekende brief geïnformeerd en op dezelfde dag stond heel social media al vol. Meer dan een persoonlijk gesprek wordt er niet geboden en met het Dorpsoverleg werd pas in een laat stadium gesproken. Terwijl wij juist gevraagd hadden om een communicatieplan om dit te voorkomen. We hebben gevraagd om aandacht en meer zorgvuldigheid communicatie bij dergelijke gevoelige projecten.

Consequenties Regionale Woondeal

In de Programmabegroting heeft ons College onverkort de Regionale Woondeal van toepassing verklaard. De Regionale Woondeal eist 2/3 sociale koop/huurwoningen. Someren heeft zelf 1/3 in haar beleid staan en dat wordt al niet gehaald. Dit percentage sociale woningen inclusief de uitgebreide wens om de midden huur woningen te promoten baart ons zorgen in deze tijden van stijgende rentes en bouwprijzen. Wij zijn bang dat onze broodnodige voortgang in de bouw van (starters)woningen hiermee door regelgeving geremd wordt.

De Regionale energie strategie

Gemeentelijk, regionaal en landelijk worden/zijn er de afgelopen tijd beslissingen genomen die impact hebben op de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de regionale energiestrategie waar Someren onderdeel uitmaakt. Zie als voorbeeld het landelijke verbod op nieuwe zonnevelden. Dit soort aanpassingen zorgen voor een nieuwe werkelijkheid waardoor de invulling van de regionale energie strategie met in Someren het zoekgebied Diepenhoek in onze ogen onhaalbaar wordt. De aanpassing, RES 2.0 genoemd, komt er en hopelijk op tijd om voor Someren de juiste projecten wel of niet door te laten gaan.

Bijdrage aan de schaalsprong Brainport

We worden als Gemeente Someren gevraagd om in totaal 1 miljoen euro bij te dragen aan een maatregelenpakket wat te maken heeft met mobiliteit en een nieuw OV station in Eindhoven. Wij vinden een dergelijke hoge bijdrage aan regionale mobiliteit zonder concrete revenuen voor Someren lastig uit te leggen en wilden net als bij het regionale bedrijventerrein onze burgers hierbij betrekken om samen te gaan bepalen wat we hiervoor terug willen zien op het gebied van mobiliteit/openbaar vervoer.

.

.

geplaatst 07-10-2023

In het zonnetje!

Vrijdag 6 oktober heeft het bestuur en de fractie van LSH een aantal waardevolle leden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange toewijding. Vanwege de Corona-pandemie en andere omstandigheden, heeft het afscheid voor sommige leden lang op zich laten wachten.

Tijdens een gezellige barbecue en onder het genot van een drankje namen we afscheid van Paul Rietjens. Paul heeft maar liefst 32 jaar als voorzitter gefungeerd, waarmee hij een waardevol lid van onze partij was. Na het afscheid van Paul had Wim Jaspers het stokje van hem al overgenomen. Ondanks zijn drukke betrokkenheid bij de landelijke politiek, blijft Wim LSH als voorzitter ondersteunen.

Verder namen we afscheid van Maike Koppens, die ongeveer 10 jaar als secretaris heeft gediend in het bestuur en inmiddels het stokje had overgedragen aan Irma Vergeer.

Daarnaast namen we na de laatste verkiezingen afscheid van Hans van Tulden in zijn rol als raadslid, waarna Frank zijn positie als raadslid had overgenomen.

Nu Irma het stokje van Frank heeft overgenomen als raadslid, heeft Frank de rol van secretaris in het bestuur op zich genomen.

We zijn ontzettend dankbaar voor de jarenlange inzet en passie die deze leden aan de politiek hebben geschonken, wat nog steeds gedeeld zal worden tijdens onze achterbanvergaderingen.

De avond was erg gezellig en we willen nogmaals iedereen bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan onze fractie.

.

.

geplaatst 30-10-2023

Update oktober:
LSH over Regionaal bedrijventerrein de Peel en het proces rondom mogelijke windmolens:

Regionaal bedrijventerrein de Peel
Er zijn plannen voor een regionaal bedrijventerrein voor de regio De Peel op de locaties Varenschut-Lungendonk in Someren en Helmond. In voorbereiding op deze ontwikkeling vestigden de gemeenten Someren en Helmond alvast het voorkeursrecht op het beoogde gebied. Dit betekend dat door middel van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) eigenaren hun grond bij verkoop eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Dit om mogelijke grondspeculatie te voorkomen.

De afgelopen jaren heeft er een onderzoek plaatsgevonden door de 6 Peelgemeenten naar de mogelijkheden om een of meerdere regionale bedrijventerreinen te realiseren in De Peel.

In allerlei (regionale) economische visies wordt de noodzaak hiervan onderschreven. Hier zijn wij als LSH het ook over eens. Soms is een regionaal bedrijf te groot voor een lokaal bedrijventerrein, maar wil je ze wel dichtbij je inwoners houden. Er zijn voor dit regionale bedrijventerrein tientallen locaties afgewogen en het merendeel viel af of was politiek niet gewenst. Eind september 2023 zijn wij als LSH bijgepraat over de uiteindelijke voorkeurslocaties voor dit bedrijventerrein. Voor een groot gedeelte (+/- 100 ha) is dit dus Lungendonk geworden binnen onze gemeente.

Binnen drie maanden na het collegebesluit moeten de gemeenteraden van Helmond en Someren het vestigen van het voorkeursrecht officieel bekrachtigen. De bedoeling is om 14 december 2023 als Gemeenteraad dit definitieve besluit te nemen. Het besluit om dit bedrijventerrein te vestigen in Lungendonk is op moment van schrijven dus nog niet definitief. Na de officiële bekrachtiging van de WVG starten de voorbereidingen en de ruimtelijke procedure.

De komende maanden zullen we jullie hierover blijven informeren.

Windmolenpark Diepenhoek
Op 13 september werd de commissie Ruimte geïnformeerd over de werkwijze bemiddeling bij Windpark Diepenhoek voortkomend uit het amendement scenariovoorstel Windpark Diepenhoek.

In dit amendement werd een “scenario 5” geschetst, waarbij de gemeente als regievoerder het gesprek aan moest gaan met de omgeving en initiatiefnemers en een poging moest doen het vertrouwen tussen partijen te herstellen. Een onafhankelijke mediator (Rob Rietveld) werd aangenomen die de gesprekken heeft begeleidt in de rol van bemiddelaar. Inmiddels zijn de stand van zaken en een voorstel van het toekomstig proces gedeeld middels een definitief advies rapport: “Amendement Gemeenteraad “Mediatie” windpark Diepenhoek”. LSH zal dit rapport bespreken in de Commissie Ruimte op 11 oktober. Het rapport kan worden gelezen via: https://someren.notubiz.nl/vergadering/1038883
Een aantal belangrijke quotes uit dit rapport zullen alvast hieronder gedeeld worden.

Conclusie rapport:
“Er is over het algemeen gebrek aan duidelijkheid, ook al is de boodschap zelf niet altijd de gewenste. Er wordt veel langs elkaar heen gecommuniceerd. Partijen hebben wantrouwen naar elkaar en er wordt uitgegaan dat er informatie achtergehouden wordt om doelen te kunnen bereiken. Alle partijen willen goed en passend betrokken worden bij het proces met ruimte voor eigen inbreng van wensen. Er lijkt geen onoverkomelijke breuk te zijn ten aanzien van een van de stakeholders. Wel zijn er stakeholders die in het vervolgtraject beter gepositioneerd dienen te worden en/of beter in de uitvoering/houding veranderingen kunnen aanbrengen. Over het algemeen heeft men de overtuiging dat het proces het beste door de gemeente “getrokken” kan worden en dat overdracht naar provinciale inpassing niet gewenst is. Als dit laatste toch zou gebeuren, dan graag wel met een stevige “maatschappelijke- en omgevingsrol” voor de (eigen) gemeente. Beschikbaarheid vanuit vertrouwde bron en deling van kennis is ook een belangrijks aandachtspunt. Op dit gebied is veel winst te behalen. Een paar stappen teruggaan om vervolgens samen te bouwen aan het proces en de keuzen ten aanzien van realisatie opties en afspraken zou ruimte kunnen geven.” (pagina 10 van het rapport)

Voorstel vervolgproces: Een dialoogtafel (OmgevingsAdviesRaad)
“Er zijn veel gesprekken gevoerd en daarin is veel besproken. Als je echter kijkt naar belangen ten aanzien van een gebied als Diepenhoek, zijn zeker niet alle stakeholders die betrokken zijn gesproken (als voorbeeld: de natuur- en milieugroeperingen). In het vervolgproces is het nodig dat er een analyse wordt gemaakt van de stakeholders en dat ook zij worden uitgenodigd om alsnog betrokken te gaan worden.” (pagina 11 van het rapport)

“De huidige stand van zaken ten aanzien van besluitvorming RES, provincie, gemeente maakt duidelijk dat dit proces een rijdende trein is en zal doorgaan en dan kan dit het beste door het gezamenlijk te doen met ruimte voor alle partijen en meningen. Het is nu “Ja, tenzij …….” ten aanzien van de komst van het windpark.” (pagina 11 van het rapport)

Als voetnotitie wordt hierbij vermeld dat “Draagvlak” geen blokkerend aspect is. Uit de MER-onderzoeken kunnen wel blokkerende aspecten komen. Waar het amendement aandrong op draagvlak, blijkt dit dus geen blokkerend aspect te zijn voor het proces.

“De dialoogtafel is bedoeld om alle stakeholders gezamenlijk te laten optrekken in de realisatie van een project. Hierbij hoeft men niet het met elkaar eens te zijn ten aanzien van wel/niet realiseren. De opgave voor de dialoogtafel is: hoe zou dit het beste kunnen indien er tot realisatie wordt gekomen. Dit vraagt nogal wat van die stakeholders die de realisatie niet zien zitten. Zij moeten over hun schaduw heen stappen en zich realiseren dat meepraten niet hetzelfde is als instemmen. Dit laatste geldt ook voor de voorstanders van realisatie. Het meepraten van een ander betekent niet instemmen met de komst van. Sommigen vertalen het naar “damage-controle” of “Als het dan er toch moet komen, dan wel op een passende manier met goede afspraken”. Voor deelname aan een dialoogtafel worden alle stakeholders uitgenodigd. De dialoogtafel bestaat uit delegatieleden. Om de dialoogtafel goed te kunnen laten functioneren (een dialoog mogelijk te maken) kan deze niet groter zijn dan maximaal 20 personen.” (pagina 11-12 van het rapport)

“Een dialoogtafel moet gezien worden als een voorschakel-traject om te komen tot een betere opzet van de realisatie. Waar via de “normale” procedures de stakeholders (en zeker de burgers) alleen via de inspraak momenten volgens de WRO-procedures inbreng hebben, Is het met de dialoogtafel de intentie om deze inbreng voor de formele vergunningsaanvraag (en daarmee de start van de WRO procedure) te hebben geïnventariseerd en besproken. Dit geldt ook voor de onderdelen van het proces. De intentie is dat de dialoogtafel gezien wordt als een “collega-organisatie” waardoor ook de 95% versies van NRD/MER/etc. behandeld worden aan de dialoogtafel en er via de dialoogtafel door de stakeholders inbreng op deze stukken plaats kan vinden. Ervaring heeft geleerd dat na de formele ter inzagelegging van stukken er niet veel ruimte meer is voor het honoreren van reacties daarop en ruimte voor andere verzoeken.” (pagina 13 van het rapport)

.

.

geplaatst 22-09-2023

Irma Vergeer geïnstalleerd in de gemeenteraad !

Afgelopen donderdag (21-9) is Irma welkom geheten door burgemeester Dilia Blok en ontving ze lovende woorden van onze fractievoorzitter. De aanmoediging en aanwezigheid van familie, inclusief lieve woorden van Irma’s kinderen, maakten het een onvergetelijke avond!

.

.

geplaatst 28-07-2023

Irma Vergeer vervangt Frank van Tulden als raadslid

Ons raadslid Frank van Tulden heeft vorig jaar een woning gekocht in de gemeente Asten. Omdat raadsleden niet in een andere gemeente mogen wonen, is de consequentie hiervan dat Frank moet stoppen als raadslid op het moment dat hij officieel Astenaar wordt. Onlangs heeft Frank zich ingeschreven en is het moment daar dat hij zijn stokje als raadslid moet overdragen. We zullen Frank en zijn inbreng erg gaan missen! Frank neemt tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023 afscheid.

‘’Frank van Tulden: Ik wil het bestuur van LSH en de kiezer bedanken voor het vertrouwen. Hoewel ik door de verhuizing niet meer in de gemeenteraad zit, blijf ik me uiteraard wel met passie en plezier actief inzetten voor LSH alleen niet meer als raadslid.’’

Als vervanger dragen we Irma Vergeer voor. Irma is 41 jaar, is moeder van 3 kinderen en woont in Someren. Irma is al ca. 20 jaar verbonden aan LSH. Op de voorgrond in de periode 2006-2011 waarin ze een raadsperiode commissielid was en een korte periode raadslid. De overige jaren is ze op de achtergrond actief geweest en sinds enkele jaren weer wat actiever als bestuurslid van LSH. Afgelopen verkiezingen stond ze op nummer 6 op onze kandidatenlijst. Irma zal qua commissie ook de plek van Frank innemen bij Burger & Bestuur.

‘’Irma Vergeer: Ik ben trots en dankbaar dat ik het vertrouwen van LSH krijg om terug te keren in de raad. Ik heb er zin in om de stem van onze kiezers te vertegenwoordigen in de Gemeenteraad.’’

Ondanks dat we Frank gaan missen zijn we erg blij met de komst van Irma en hebben we weer een goed team samen met Christel Venhuizen-Geurtjens, Hans van Tulden en Marco Stolwijk.

.

.

geplaatst 30-06-2023

Hoogtepunten januari t/m juni 2023
Wij willen wat vaker van ons laten horen en met jullie delen waar wij ons mee bezig houden. Er wordt veel geschreven in de media over de verhoudingen in het College en de Gemeenteraad, maar daar willen wij ons hier niet op focussen. We willen jullie graag wat meer op de hoogte houden over waar wij ons voor inzetten. We zullen proberen iedere maand op de website een stuk te plaatsen met de hoogtepunten.

#1 Windmolenpark Diepenhoek
Medio oktober 2022 heeft Zummere Power de stap gemaakt naar de Provincie over de voortgang van het Windmolenpark. Sindsdien hebben er enkele overleggen plaatsgevonden tussen initiatiefnemers, Gemeente en Provincie. Dit heeft erin geresulteerd dat er een raadsinformatiebrief is opgesteld. Deze brief stond 26 januari op de raadsagenda en het leek erop dat het College van B&W er op deze manier een gebiedsgerichte aanpak van wilde maken met de werknaam “Energielandschap Diepenhoek”. In dit kader leek er breder te worden gekeken naar de invulling dan alleen Windmolens. Ook waterstof en grootschalige zonneparken werden specifiek genoemd.

Op 8 februari was er een informatieavond die op z’n zachtst gezegd niet het gewenste resultaat leverde. De buurt in combinatie met beide Dorpsraad Someren-Eind en Someren-Heide hebben een petitie opgesteld die wat ons betreft destijds goed de lading dekte. “Stop met dit project, stop met Prowind en Zummere Power, geen draagvlak, geen samenwerking. Start zo snel mogelijk het traject van een energielandschap op en zoek een ontwikkelaar van Windenergie die bereid is mee te participeren en betrek de omgeving erbij.”

Vervolgens stond op 20 April “Besluiten over voorkeursscenario windinitiatief Diepenhoek” op de raadsagenda. In dit voorkeursscenario (scenario 1) werd nog steeds gesproken over een samenwerking met Prowind en Zummere Power. Ze kregen daarin nóg een kans op het creëren van draagvlak. Er werd gesproken over in totaal 4 scenario’s, met scenario 4 als onze voorkeur. Scenario 4 onderscheidde zich van de andere scenario’s met name door te kiezen voor andere ontwikkelaars. Er kon dan een nieuw plan worden ontworpen met eventuele meer input op voorhand van de omwonenden. De omgevingsdialoog krijgt wederom een nieuwe start, waarbij de partijen wel vanaf 0 kunnen beginnen. Het werd echter al snel duidelijk dat dit scenario niet de meerderheid zou krijgen in de Gemeenteraad.

Onze fractie diende daarom tezamen met de fractie Gemeenschapslijst een amendement (wijziging van een voorstel) in waarin wordt voorgesteld te stoppen met de huidige partijen en in te zetten op een sociaal windmolenpark. Ons amendement spreekt over een “scenario 5” waarin we “wat water bij de wijn” deden in de hoop een meerderheid te kunnen behalen voor dit plan. Ons amendement stelde voor:

 • Gemeente neemt regie
 • Lostrekken van de brede gebiedsopgave in de Diepenhoek van dit Windmolenpark
 • Wachten op het Nevele arrest
 • Het realiseren van een windpark wat een gevolg gaat zijn van de doorlopen stappen en niet andersom
 • Uitschrijven van Tender voor óf alleen de bouw óf de bouw + exploitatie van windmolens omdat er te weinig draagvlak is voor een verdere samenwerking met de huidige ontwikkelaars
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente zelf de molens te exploiteren (100% sociaal windmolenpark)

Helaas haalde dit amendement niet een meerderheid. De coalitie kwam ook met een amendementsvoorstel waarin ook gesproken werd over een “scenario 5”. Dit amendement werd unaniem aangenomen en stelde voor:

 • Processtap 1:  Als regievoerder het gesprek aan te gaan met de omgeving en initiatiefnemers en een poging te doen het vertrouwen tussen partijen te herstellen.
 • Hiervoor maximaal 3 maanden de tijd te nemen.
 • De uitkomst van deze gesprekken terug te koppelen aan de raad, waarbij de opgehaalde informatie dient als input voor een oplossing met de huidige partijen, of als input voor een nieuw uit te schrijven tender, met een stappenplan voor een verder vervolg.


De fractie LSH gaf als tip mee dat de wethouder die gesprekken niet zelf voert, maar iemand van buiten hiervoor betrekt. Portefeuillehouder Van Doorn gaf aan dat het publieke ontwikkelbedrijf geen onderdeel is van het voorstel; dit voorstel gaat over hoe de gemeente de regie op gaat pakken en neemt de suggestie van de fractie LSH in overweging mee.

#2 Nieuw kunstgrasveld SVSH/ sportpark De Plagge
Eind 2022 hebben we met de Gemeenschapslijst tijdens de raadsvergadering van 3 november amendementen ingediend om de realisatie van een kunstgrasvoetbalveld voor SVSH en een kunstgraskorfbalveld voor DAKOS in de begroting op te nemen. Toen was de reactie van het college / overige raadsleden dat men het wellicht meeneemt in het collegewerkprogramma / de eerste begrotingswijziging en dat ze de komende maanden wil gebruiken voor een integrale afweging.
We hebben geconstateerd dat de kunstgrasvelden niet zijn opgenomen in de begroting van 2023.
In de begroting wordt middels de reservering van een 3-tal kunstgrasvoetbalvelden en een nieuwe toplaag voor een kunstgraskorfbalveld een aanzet gedaan om onze buitensport accommodaties op peil te houden. Voor zowel Someren, Someren-Eind en Lierop staat precies 10 jaar na dato een nieuwe veld gereserveerd. Someren-Heide ontbreekt in dit overzicht. Dit terwijl er in voorstellen en presentaties ambtelijk geadviseerd dit wel te doen aangezien ze er op basis van het huidige beleid er recht op hebben.

Naar aanleiding van mogelijk noodzakelijke bezuinigingen en vanwege de vraag om een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het gebruik van de buitensportaccommodaties waren de verzoeken van SVSH voetbal en SVSH korfbal tijdelijk geparkeerd. De Gemeente heeft met DAKOS en SVSH gecommuniceerd dat de feitelijke realisatie in 2024 zal worden opgepakt omdat de ambtelijke capaciteit voor 2023 niet aanwezig is om naast de renovatie van drie voetbalvelden, ook nog de renovatie van het korfbalveld en de bouw van het nieuwe kunstgras voetbalveld voor SVSH op te pakken. Als gevolg is het kunstgrasveld in de Kadernota* van 2024 opgenomen:

“Nieuw kunstgrasveld SVSH/ sportpark De Plagge:
Het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid voorziet in de aanleg van een kunstgras voetbalveld op
elk sportpark. Sportvereniging Someren-Heide (SVSH) heeft nog geen kunstgras voetbalveld en wil
graag in 2024 een kunstgrasvoetbalveld aan laten leggen. De totaal geraamde investeringskosten
bedragen € 600.000.”

*De kadernota is waar de gemeenteraad globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente vaststellen voor de komende jaren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kunstgras-svsh-website.png

#3Maart 2023: De Metropool Regio Eindhoven (MRE) vraagt om een bijdrage van €200.000 voor korte termijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven.
Op 18 april jl. vond in Asten een informatieavond over de Mobiliteitsopgaven in de regio plaats. Burgerleden Hans en Christel hebben deze avond bijgewoond. Er was ook vanuit andere Eindhoven Oost gemeenten veel scepticisme over de voordelen die we als gemeenten zullen ervaren ten opzichte van de investering die we moeten doen. We zijn van mening dat de focus van de MRE vooral ligt op de regio West Eindhoven met daarnaast mobiliteitshubs verspreid. De exacte locaties van deze mobiliteitshubs zijn nog niet bekend, maar ze zouden centraal komen te liggen.

Wij hebben in de raadsvergadering van december 2022 al aangegeven geen voorstander te zijn van deze mobiliteitshubs binnen gemeentegrenzen. Tijdens deze raadsvergadering is ons niet medegedeeld dat de MRE een bijdrage verwacht van €200.000. In de raadsvergadering van maart hebben wij een amendement voorbereid omdat we deze bijdrage voor het realiseren van mobiliteitshubs niet zien zitten.

Later, bij de bijeenkomst op 18 april, leerde we wel dat deze bijdrage op korte termijn inderdaad niet veel voor Someren zal betekenen maar dat er op lange termijn projecten zullen komen waarbij Someren aan bod zal komen. De MRE vraagt nu om deze bijdrage om de grootste mobiliteitsprioriteiten aan te pakken en deze liggen op dit moment in het Eindhoven Oost gebied. Samen met Gemeenschapslijst heeft LSH in de raadsvergadering van maart 2023 een amendement ingediend met als voorstel de bijdrage van €200.000 te laten vervallen. Het amendement is niet aangenomen.

.

.

geplaatst 02-04-2023

Initiatiefvoorstel Wonen

Op 9 maart 2023 is de Regionale Woondeal tussen het Rijk, de provincie, 13 woningcorporaties en de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant ondertekend, waaronder ook Someren. De Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant en onze eigen Woonvisie Someren 2030 zijn beide initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de woningmarkt, maar ze verschillen qua scope en toepassing. Wij zijn van mening dat we op zeer korte termijn beleidsmatig zaken moeten aanpassen, omdat er nu geen duidelijk beleidskader is voor projecten/initiatieven en we de doelen die Hugo de Jonge ons opgelegd heeft niet gaan halen.

Omdat we op korte termijn de noodzakelijk aanpassingen niet voorgelegd krijgen hebben we zelf het initiatief genomen om de risico’s te duiden tussen eigen beleid (Woonvisie Someren) en landelijk opgelegd beleid (Regionale Woondeal). Wij zullen dit verwerken in onze bijdrage Kadernota 2024 (tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli) inclusief bijhorende voorstellen tot wijziging, hieronder treft u alvast het initiatiefvoorstel:

Vernieuwbouw Varendonck College
Gejuich na een besluit, dat gebeurt niet vaak!

De opluchting bij de vertegenwoordigers van het Varendonck College was groot. De Raad werd gevraagd om een fors geldbedrag van 2,7 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de verbouwing van de locatie op Kanaalstraat 14. Onderdeel van het plan is ook het afstoten en uiteindelijk herontwikkelen van de oude LTS op Kanaalstraat 12.

De variant voor onderwijs op een locatie genoot vanaf 2020 al onze voorkeur ten opzichte van de variant voor het behouden van twee locaties. Nu een prijsstijging ervoor zorgt dat er meer budget nodig is staan we nog steeds achter het plan van een unilocatie met middelbare schoolhuisvesting van een hoog niveau. De financiële tegenvaller zal mee moeten wegen in de scenariokeuze voor de invulling van Kanaalstraat 12, de oude lts. Deze herontwikkeling zal deze meerinvestering van gemeenschapsgeld goed moeten maken waardoor instemming met de meerkosten geoorloofd was ons inziens.

Het ging aan het einde van de vergadering ook nog over de kwaliteit en toekomst van middelbaar onderwijs in Someren. Wat ons betreft is dat geen discussie, daar ging bovendien ook het agendapunt niet over. Middelbaar onderwijs is van grote waarde voor Someren. Gemeente Someren zorgt voor hoogwaardige onderwijshuisvesting, de school zelf voor de kwaliteit.

https://www.ed.nl/someren/slikken-of-stikken-vernieuwbouw-varendonck-college-kan-door-met-extra-budget-van-2-7-miljoen-euro~a81a1716/?fbclid=IwAR17VCzd-OYpy79j2j-BCQfrfVwGKLFu_kjKnxbeVEFLj6IxncJSnLUs65E

In memoriam
Ons heeft het trieste nieuws bereikt dat ons oud-burgercommissielid Bets vd Mortel is overleden. Bets heeft veel voor onze partij betekend als burgercommissielid, stond op bijna al onze kieslijsten (voor het laatst in 2018), was medeoprichter van de werkgroep wonen en altijd zeer betrokken.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte!

Ontwikkelingen rondom ‘Energielandschap Diepenhoek’

Gisteravond (donderdag 26 januari 2023) hebben we als LSH stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom ‘Energielandschap Diepenhoek’. We hadden vooraf flinke bedenkingen. Na de toezeggingen van de wethouder dat een en ander inderdaad nog niet beslist is zien we het vervolg van het proces met iets meer vertrouwen tegemoet al zijn we er nog lang niet.

We raden jullie allemaal aan om de discussie en ons betoog terug te luisteren. Dit kan via: https://someren.notubiz.nl/vergadering/1035666 (Agendapunt 4C; ingekomen stukken ter informatie).

Ons betoog is hieronder te lezen:


Extra geld voor Somerense gezinnen, LSH gaat voor verruiming energietoeslag!

De inflatie stijgt momenteel met ongekende percentages, de energieprijzen stijgen zelfs nog veel harder en de dagelijkse boodschappen worden alsmaar duurder.

Door de groep die in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag voor dit jaar nog te vergroten komen 300-350 gezinnen in Someren in aanmerking voor extra energietoeslag. Ondanks dat VVD/CDA/PVDA en Leefbaar tegen waren is ons voorstel aangenomen, de wethouder komt nog met wellicht een beter voorstel waar hopelijk ook de kleine zelfstandigen aan bod komen. Dat zou helemaal mooi zijn, want in Someren hoef je niet te kiezen tussen verwarming of eten!

https://www.ed.nl/de-peel/extra-geld-voor-somerense-gezinnen-die-het-lastig-hebben-dat-wil-de-oppositie-die-even-een-meerderheid-heeft~a40ee97d0/?fbclid=IwAR1A70PUkOmhtldInLtLv_tEAZF2iGawBHYj7f4-6tFEO5hPwL_EjluyR5Y

Oppositieprogramma 2022-2026 ‘Een realistische koers’

Het zal u niet ontgaan zijn, politiek Someren heeft roerige jaren achter de rug. Op 16 maart 2022 hebben zowel de Gemeenschapslijs als LSH een in onze ogen top verkiezingsuitslag neergezet. Desondanks is het ons niet gegeven zitting in het College van B&W te mogen nemen. Deze teleurstelling hebben we omgezet in een ambitie om als blok van oppositiepartijen vol aan de slag te gaan voor onze kiezers.

Economische visie volgens LSH

Afgelopen donderdag 21-07-2022 hebben wij bij de behandeling van de Economische Visie Someren aandacht gevraagd voor het volgende:

Het College wil in haar economische ambities zeer nadrukkelijk aanhaken bij de Brainport Regio, in de basis uiteraard prima. Hier liggen veel kansen, maar tegelijkertijd ook risico’s als je de deur naar de Brainport Regio wagenwijd open zet en op deze manier interessant wordt voor grote regionale of landelijk operende bedrijven die hun maakindustrie goedkoper willen positioneren in Someren. Onze eigen bedrijventerreinen zijn daar niet voor bedoelt vinden wij, deze zijn voor onze eigen ondernemers! 

Someren is en blijft een plattelandsgemeente met naast de Brainport Regio tal van andere bloeiende innovatieve sectoren zoals bv. de Agro & food en Automotive. Naast Brainport zou daar de focus meer op moeten liggen wat ons betreft. 

We stelden ook vragen over de hoeveelheid woningen die de in deze Visie omschreven ‘schaalsprong van Brainport’ in Someren met zich mee brengt. Die verhouding ligt regionaal bij 1 nieuwe woning bij 1 nieuwe arbeidsplaats. Goed om te horen dat Wethouder Louis Swinkels nu in het Eindhovens Dagblad aangeeft dat het enkel zal gaan om een beperkte groep werknemers. In een eerder stadium werden door hemzelf nog 2000 extra woningen genoemd, die aantallen zien wij niet zitten in Someren. 

We hebben als Gemeente al moeite genoeg om de aantallen in onze eigen Woonvisie te halen. Aanvragen voor dergelijke aantallen extra ‘brainport’ woningen zijn tot nu toe ook altijd afgehouden.

Binnenkort komt er een uitvoeringsprogramma onder deze visie te liggen waar we bovenstaande weer zullen inbrengen.

Ons betoog kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:

Nieuwe coalitie

Het is zover, Someren heeft een nieuwe Coalitie.

Onder aanvoering van VVD is gekozen voor een coalitie van 4 partijen CDA/VVD/PvdA/LS, samen 9 zetels (53% vd uitgebrachte stemmen) , zonder GL en LSH. En dan moeten wij helaas concluderen dat het in Someren nog steeds om de poppetjes gaat en niet om partijen of de inhoud of wat voor Someren de beste optie is.

Daarnaast vinden wij het een erg magere afspiegeling van de verkiezingsuitslag.

Someren heeft op deze manier nog niet haar zo vurig gewenste bestuurlijke rust, maar de landelijke politiek heeft haar gewenste plek in het bestuur wel te pakken.

We hadden het graag anders gezien, maar zullen onze plek in de oppositie constructief en vol overgave gaan vervullen en wensen wethouders Willem van Doorn, Koert Kusters en Louis Swinkels veel succes.

Stikstofstatement LSH

Volgens LSH heeft het Kabinet zichzelf in een stikstofpuinhoop gewurmd en laat boeren bloeden. Onmenselijk, perspectiefloos, niet wettelijk onderbouwd en niet evenredig over de sectoren verdeeld. Onacceptabel. Een totale sector die wereldwijd geprezen wordt, wordt de nek om gedraaid.

Oproep!
Boeren hebben al vaak gedragen en onderbouwde voorstellen gedaan voor realistische reducties die zowel boeren, de natuur als de rest van de economie vooruit helpen. Maar er wordt constant niks mee gedaan. Nul komma nul.

De emissiereductiedoelen zijn daarnaast zó belachelijk en onrealistisch hoog dat er een grootschalige kaalslag op het platteland komt zodat het onontkoombaar is dat de leefbaarheid van het platteland en haar dorpen hieronder te leiden heeft. In de Peelregio zijn deze reductiedoelen zelfs 95%!

Onhaalbaar, om deze reductie te halen is zelfs een totale sanering van de hele veehouderij onvoldoende.

Het kabinet beroept zich op doorrekeningen en gegevens uit 2018 en loopt nu vast in een moeras van onwerkbare normen en tegenstrijdigheden. De verantwoordelijkheid wordt in de schoenen van de provincies geschoven. De impasse die hierdoor ontstaat helpt de natuur bovendien ook niet, zeker omdat er reeds breed gedragen, realistische voorstellen door boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties zijn gedaan. Met ruimte voor nuances, innovatie en een democratisch proces van onderop.

Dit kan zo niet meer langer, tijd dus voor een eerlijke aanpak waarbij alle sectoren proportioneel bijdragen, we een beleid voeren op basis van werkelijk gemeten emissie en depositie en geen trucs meer toepassen. #metenisweten!

LSH is het eens met de mening van het LTO, ZLTO en BBB en is van mening dat dit beleid nooit tot uitvoer mag komen! Wij roepen de Provincie Noord-Brabant op om stevig in verzet te gaan hiertegen, roepen ons College op om de onhaalbaarheid aan te kaarten bij de Provincie en het Rijk en roepen de tweede kamer fracties van de coalitiepartijen op om zich te roeren! Dit moet worden gerepareerd!

Brief Gemeenschapslijst en LSH over vervolg formatie

Wij willen aan de slag, aan de slag met een nieuw en slagvaardig college! Samen met de Gemeenschapslijst en een derde partij bouwen aan en vooral in de Gemeente Someren, er is zoveel te doen! Wij zijn er klaar voor, vandaar deze brief aan de Gemeenteraad.

De brief aan de Gemeenteraad over het vervolg van de formatie kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:
https://siris.nl/nieuws/artikel/reactie-gemeenschapslijst-en-lsh-op-vervolg-formatie-coalitie?fbclid=IwAR1q_QNGmMGIJJoB6-8BRtF0l9mByGQoXvB6UDl3XWXyN7Yx08BuphFtTS0

Open Dorpsavond Werkgroep Wonen Lierop

We waren uitgenodigd om dinsdag (19-4-2022) bij een Open Dorpsavond georganiseerd door de Werkgroep Wonen Lierop aanwezig te zijn! Het was goed georganiseerd en er werden leuke ideeën genoemd, helaas spelen ook in Lierop dezelfde uitdagingen en dezelfde wensen. Namelijk, veel vraag en te weinig aanbod.

Ook in Lierop moeten we zo snel mogelijk aan de slag met wat ons betreft CPO projecten voor starters en de uitgifte van nieuwe bouwkavels.

Burgercommissieleden benoemd en beëdigd

Gisterenavond (21-4-2022) zijn in de gemeenteraadsvergadering onze twee (nieuwe) burgercommissieleden benoemd en beëdigd:
– Christel Venhuizen-Geurtjens, ze is nieuw in onze partij en gaat actief aan de slag in de commissie Ruimte;
– Hans van Tulden, hij heeft zijn raadszetel afgestaan aan zoon Frank, maar zal zich inzetten in de commissie Burger&Bestuur.
Wij wensen hen samen met onze raadsleden veel succes en vooral veel plezier!

Druk bezochte achterbanvergadering

Maandag 11 april hielden we de eerste achterbanvergadering sinds de verkiezingsperiode. We zijn erg blij met de hoge opkomst (12 personen)! De volgende achterbanvergadering is op maandag 9 mei (20:00) in gemeenschapshuis De Bunt.

Standpunt over buurtsuper in Someren-Eind (6-4-2022)

Allereerst, LSH onderschrijft het belang van een buurtsuper. Het is een meerwaarde voor een kleine kern. LSH ziet dan ook graag dat de het College waar mogelijk helpt en meedenkt vanuit een openstaande houding als een potentiële partij zich meldt. We zijn van mening dat het College dit in de situatie met Centerrr heeft gedaan. 

Wij snappen dat het College de gemeente als een verbindende partij ziet en niet als de partij die de overeenkomst aangaat met Centerrr. Het College heeft – ondanks dat het niet in zee wil gaan met Centerrr – Centerrr in contact gebracht met partijen bij wie het concept van Centerrr mogelijk wel past. Dat deze partijen waarschijnlijk besluiten om niet met Centerrr in zee te gaan ligt buiten onze invloed. Het is een gegeven waarmee we moeten dealen.

Nogmaals, we hopen dat er alsnog een partij of meerdere partijen komen die interesse hebben in het voortzetten van de buurtsuper. We vertrouwen erop dat het College in gesprekken met potentiële overnemers opnieuw een verbindende rol zal vervullen en meedenkt.

Hoe vervelend ook voor in dit geval Someren-Eind maar een buurtsuper overeind houden is geen kerntaak voor een gemeente.

Voor meer context over dit onderwerp verwijzen we naar:
https://www.ed.nl/de-peel/veel-waardering-voor-reddingspoging-buurtsuper-in-someren-eind-maar-gemeente-gaat-niet-meebetalen~ad09c108/
https://www.hetcontact.nl/nieuws/algemeen/30990/onzekerheid-over-voortbestaan-buurtsuper-someren-eind
https://someren.notubiz.nl/vergadering/912227/Commissie%20Burger%20en%20Bestuur%2006-04-2022

We zijn compleet!

We zijn compleet! Vanavond (06-4-2022) is onze fractievoorzitter Marco Stolwijk beëdigd als tweede raadslid namens onze partij!

Frank van Tulden officieel raadslid!

Vandaag (30-3-2022) is ons raadslid Frank van Tulden officieel tot raadslid van de Gemeente Someren benoemd. Gefeliciteerd en veel succes en wijsheid gewenst!
Marco Stolwijk wordt binnenkort nog geïnstalleerd. Wegens (werk gerelateerd) verblijf in het buitenland, kon hij er niet bij zijn.

Koninklijke onderscheiding Hans van Tulden!

Hans Van Tulden ontving donderdag (24-03-2022) een Koninklijke Onderscheiding vanwege het 12-jarige raadslidmaatschap. Hij is in 2006 gestart als commissielid Burger en Bestuur. Sinds 2010 was hij raadslid namens Lokaal Someren en Someren-Heide. Zijn expertise ligt vooral op het financiële vlak. In Someren-Heide is hij bovendien een actieve vrijwilliger. Hij is onder meer penningmeester van gemeenschapshuis de Bunt en scheidsrechter voor de voetbalvereniging SVSH.

Wij feliciteren Hans van harte met deze onderscheiding! Deze is meer dan verdiend. We hopen Hans nog jaren als actief lid bij onze partij te hebben.

LSH de 4e partij van Someren!

Geweldig! 20% gestegen naar op een haar na 1000 stemmen bij een lagere opkomst. Kandidaten, vrijwilligers en kiezers bedankt! De bal ligt nu bij ons (en alle andere partijen) om de komende jaren het vertrouwen van de kiezer waar te maken. Op naar inhoud, rust en positiviteit.

Een kijkje op de kieslijst: Frank van Tulden

De link naar het artikel: https://www.hetcontact.nl/nieuws/algemeen/30413/een-kijkje-op-de-kieslijst-frank-van-tulden-24-

Reactie op de ontwikkeling rondom het ontslag van Guido Schoolmeesters

De uitkomst van de interviews is exact de reden waarom wij op 9 februari 2021 tegen het ontslag van toenmalig wethouder Schoolmeesters hebben gestemd. Deze gesprekken hadden een dik jaar geleden gevoerd moeten worden.

Bovenstaande in combinatie met de reacties volgend op bovenstaand genoemd besluit waren voor ons ook de reden waarom wij zelf vlak daarna uit de Coalitie zijn gestapt.

We willen onze waardering uitspreken voor de betreffende ambtenaren, het vergt moed en een rechte rug om dit te doen! Hetzelfde geldt voor de standvastigheid van Guido Schoolmeesters.

Het laatste beetje vertrouwen in de politiek brokkelt zo in rap tempo af. Dat vinden wij heel erg en nemen wij erg hoog op.

Wij zijn heel erg benieuwd naar de reactie van het College hierop. Tijdens de komende Gemeenteraadsvergadering op 24-02 zullen wij hierover vragen gaan stellen.

https://www.ed.nl/de-peel/burgemeester-legde-somerense-ambtenaren-zwijgen-op-antwoorden-die-we-gaven-zijn-aangepast~a1a0f682/?fbclid=IwAR1XMoN23LtKnFJqxrHSoNa-u_QzV1t_7LAh5KYTeBXioYlqNXpjg99I9Uk

Hopelijk blijven we hangen! 🙂

Onze kandidatenlijst!

Nadat eerder al duidelijk werd dat Marco Stolwijk als onze lijsttrekker gaat fungeren maken we nu de rest van de kandidatenlijst bekend.

De kandidatenlijst bevat inwoners uit alle vier de dorpen, 19 mannen en 11 vrouwen. Jonge kandidaten zoals Frank van Tulden op nummer 2 en nieuw gezicht Christel Venhuizen-Geurtjens worden aangevuld door de ervaring van Hans van Tulden en Miranda Bouterse.

De kandidatenlijst bevat verder allemaal kandidaten die middenin het verenigingsleven staan of (agrarisch) ondernemer zijn.

LSH heeft in haar verkiezingsprogramma 5 speerpunten gedefinieerd: woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid, sport en natuurlijk het platteland/buitengebied als bondgenoot van de Boerburgerbeweging (BBB). Hierover later snel meer!

Wolven problematiek

Tijdens de Commissie vergadering (12-01-2022) hebben we uitgebreid aandacht gevraagd voor de overlast en onrust en aantasting van welzijn door recente aanvallen van wolven in Someren. Zie hieronder bijgevoegd de afbeelding van ons betoog.

Nou… Aandacht hebben we gekregen en een discussie ook! Her en der inhoudelijke verschillen en soms nog wat kennisachterstand, maar een goede eerste aanzet wat ons betreft.

Concrete toezegging van de Gemeente gehad dat mensen die een vervelende ervaring hebben, los van materiele schade, ook bij hen terecht kunnen voor een luisterend oor.

Een regionaal sterk signaal Gemeentegrens overstijgend wordt overwogen. Daarop blijven wij toezien.

Wordt vervolgd!

Lokaal SH werkt samen met Boer Burger Beweging (BBB)

26 april 2021 hebben we onze krachten middels een bondgenootschap gebundeld met de Boer Burger Beweging (BBB). Wim Jaspers (voorzitter Lokaal SH): “Beide politieke partijen richten zich veelal op het platteland. De manier van politiek bedrijven is bovendien gelijk. We zien deze samenwerking als een bondgenootschap van gelijkgestemden op het gebied van het platteland. De BBB-kiezers zijn bovendien onze kiezers. Daar waar we kunnen, helpen we elkaar nu.”

Meer hierover leest u hier: https://www.ed.nl/de-peel/bondgenoten-van-het-platteland-bundelen-de-krachten-partij-uit-someren-heide-werkt-samen-met-boer-burger-beweging-br~abe5aef6/

Fractievoorzitter Marco Stolwijk (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)
Commissielid Frank van Tulden (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)

Marco Stolwijk nog 4 jaar door namens LSH

Namens Lokaal Someren en Someren-Heide (afgekort LSH en voorheen Lijst Someren-Heide) zal op 16 maart 2022 Marco Stolwijk als Lijsttrekker optreden. Marco heeft al 11 jaar ervaring als raadslid binnen de Gemeenteraad van Someren namens dezelfde partij.

Even voorstellen

Marco Stolwijk, 42 jaar oud en woonachtig in Someren-Heide is vader van 3 kinderen (7, 6 en 4 jaar) en werkzaam in het dagelijkse leven als Hoofd Vastgoedbeheer bij Kadans Science Partner. Marco is door zijn jarenlange raadslidmaatschap namens de partij onder de naam Lijst Someren-Heide geen onbekende meer. Hij is in 2010 gestart als burgercommissielid en sinds 2011 nu 11 jaar Raadslid waarvan 8 jaar als fractievoorzitter.

Persoonlijk zal Stolwijk zich hard maken voor alles wat met bouwen en wonen, onderwijs, buitengebied en sport te maken heeft.  Op deze onderdelen is erg veel te doen de komende jaren, er wordt veel te weinig gebouwd en de leefbaarheid in de kleine dorpen staat onder druk.

Lokaal SH

Met een nieuw logo, naam en koers wil LSH een verbindende rol invullen tussen enerzijds de (kleine) dorpen onderling en anderzijds tussen burgers en overheid. We gaan vol voor onze eigen koers en willen de vertegenwoordiger zijn voor de burgers in alle dorpen met Someren-Heide als voorbeeld en tegelijkertijd opkomen voor ons prachtige buitengebied.  

De komende maanden werken we aan ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst waarin deze punten tot uiting komen.

LSH  ‘Bouwen aan Someren’                    

Lokaal SH, bouwen aan Someren
We zijn weer van de partij voor de 15de keer op rij, de gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart 2022 met een nieuw fris logo! Komende maanden meer over ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.