Verkeer en Infrastructuur

Verkeer en Infrastructuur

Wegen
Inzetten op een structurele aanpak op het gebied van onderhoud en veiligheid van ons wegennet. Hier staan wij achter, goed onderhouden wegen zijn veilig. Wij willen financieel inzetten op het ‘sparen’ voor groot onderhoud en vervangingen. Lukt dat niet dan betalen uit incidenteel geld van de spaarrekening.
Landelijke trends om wegen buiten de bebouwde kom 60km/h te maken kan Lijst Someren-Heide deels volgen zo lang het maar overzichtelijk en duidelijk is hoe hard je mag. Bij economisch belangrijke wegen voor de gemeente Someren willen wij de mogelijkheid open houden om hiervan af te wijken en om bij vervanging de afweging maken of een ander wegprofiel met een andere snelheidsregime mogelijk of wenselijk is.

Afwikkeling vervanging Kerkendijk
De noordelijke helft van de Kerkendijk inclusief fietspad zou in 2018 nog vervangen moeten worden. Er moet hier worden ingezet op een oplossing met een doelmatige inzet van gemeenschapsgeld, handhaving van bomen en veiligheid in willekeurige volgorde. Daarnaast bestaat er de nadrukkelijke wens voor een verhard fietspad.

Doorgaand vrachtverkeer bebouwde kom
In Lierop en Someren-Eind is erg veel overlast van doorgaand vracht- en personen verkeer door de bebouwde kom. Onderzoeken hebben uitgewezen dat dit veelal bestemmingsverkeer is, maar ondanks alles vinden wij dat er een oplossing, die verlichting brengt, moet worden gevonden hiervoor met in acht name van de verschillende belangen van omwonenden, ondernemers, veiligheidsdiensten, bus etc.

Bomen
Naast de belangrijke wegen in het buitengebied staan vele bomen die soms al tientallen jaren oud zijn. De van oudsher aanwezige laanstructuur van bomen willen we behouden, om dat te kunnen doen zullen we plannen voor deelvervangingen van bomen moeten gaan maken.

Openbaar vervoer voor iedereen
Een zo goed mogelijk openbaar vervoer in de gemeente is belangrijk. Lijst Someren-Heide wil minimaal behouden wat we nu hebben. Lijn 320 als aansluiting op Eindhoven en de buurtbus als aansluiting op station Maarheeze.

Randweg Nederweert
De gemeente Nederweert is bezig met de inventarisaties van een randweg rondom Nederweert. Lijst Someren-Heide volgt de ontwikkelingen en zal indien noodzakelijk hierop reageren als het sluipverkeer richting Someren-Heide onevenredig stijgt.

Openbaar groen
Openbaar groen dient aantrekkelijk te zijn en te blijven. Lijst Someren-Heide is voorstander van efficiënt groenbeheer.
Someren heeft als gemeente het streven om een groene gemeente te zijn. Wij zijn van mening dat dit beleid ook zichtbaar moet zijn in het openbare groen, daarom mag er op speciale plekken in onze dorpen meer kwaliteit zichtbaar zijn.

Openbare verlichting
Bij vervanging van openbare verlichting wordt er ingezet op duurzame (LED) verlichting. Hoofdroutes en fietspaden dienen voldoende verlicht te zijn, qua lichtniveau meer dan de bestaande oriëntatieverlichting op de grond. Ook in het buitengebied zijn er wegen die hiervoor in aanmerking komen. Lijst Someren-Heide wil op gevaarlijke plekken, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied extra verlichting plaatsen.
Hierdoor kan openbare verlichting bijdrage aan een gevoel van veiligheid in onze straten. Wij zijn in dit kader dan ook bereid om de vervanging van traditionele verlichting naar LED onder voorwaarden te versnellen.