Voorwoord

Voorwoord lijsttrekker
De afgelopen jaren heeft Lijst Someren-Heide als oppositiepartij oppositie gevoerd in soms lastige dossiers. Door onze opgebouwde ervaring konden we vaak een bijdrage leveren aan het eindresultaat. Persoonlijke contacten zijn en blijven daarin erg belangrijk, onze deur staat altijd open! Politiek en al helemaal gemeentepolitiek moet dichter bij de burgers komen te liggen.

Waar gaan we voor?
Zoals vaker blijven de leefbaarheid in kerkdorpen en de ontwikkelingen in ons buitengebied de belangrijkste items. Van een goede school, via de kermis tot een bloeiend verenigingsleven en alles wat daar verder nog tussen in zit. Het toverwoord hierin is verantwoordelijkheid. Leefbaarheid op orde krijgen is iets gemeentelijks, maar het op orde houden is aan de inwoners waar de gemeente maar minimaal invloed op heeft. Belangrijk hierin is dat we de juiste mensen op bestuurlijke functies binnen verenigingen krijgen en houden. Hier zien wij een risico voor de komende jaren doordat inwoners, met een druk bestaan, sneller geneigd zijn te denken dat zaken vanzelf geregeld worden. Met andere woorden, je moet wel je verantwoordelijkheid pakken!

Het buitengebied is niet meer alleen in gebruik door de agrarische sector. Andere functies zoals wonen, niet agrarische bedrijvigheid, tuinbouw, toerisme en recreatie, maar ook burgers en natuur maken steeds meer gebruik van het buitengebied en haar (vrijkomende)gebouwen. Wij willen dit maximaal faciliteren.

Wat zijn we van plan met Someren-Heide?
De Hei is gegroeid naar bijna 1500 inwoners. We zien positieve ontwikkelingen op het gebied van bestaande woningbouw met snelle verkopen van woningen en een groeiend aandeel van forensen die zich vestigen waar we blij mee zijn.
De nieuwbouwprognose blijft achter wat ons zorgen baart, vooral op het vlak van de huur-, starters- en seniorenwoningen. Hier hebben de woningbouwcorporaties een belangrijke rol en daaraan zullen wij ze ook gaan houden.

Is het groeien naar een x-aantal inwoners een doel om meer voorzieningen aan te trekken? Wij zijn van mening dat een stabiel inwonersaantal met een kleine groei zoals we dat nu hebben ervoor zorgt dat we een basisschool blijven vullen met 100-120 leerlingen wat een prima basis vormt voor goed onderwijs en ons verenigingsleven. Bovendien zijn veel voorzieningen (zoals bv een solitaire commerciële supermarkt) pas interessant en/of mogelijk boven de 2.000 inwoners.

Someren-Eind en Lierop
Wat voor Someren-Heide geldt op het gebied van leefbaarheid kun je uiteraard zo doortrekken naar Someren-Eind en Lierop. In beide dorpen is het doorgaande verkeer een doorn in het oog. Ook hier is leefbaarheid en woningbouw super belangrijk, wij denken als lokale partij ook voor de andere kerkdorpen van waarde te kunnen zijn.

Wat gaan we in de Gemeente Someren doen?
De komende jaren staan in het teken van Duurzaamheid, Inrichten van het buitengebied, Zorg (uitvoering van de WMO) en Water. We zullen aan de bak moeten hiermee en dat willen we ook. Onze houding zal er een zijn van voortvarendheid maar niet tegen elke prijs.
Persoonlijk hoop ik dat we de komende jaren mee mogen beslissen en onze verantwoordelijkheid mogen pakken. Maar mocht dat niet zo zijn, dan zullen we op een inhoudelijke wijze onze bijdrage blijven leveren. Ons verkiezingsprogramma bevat korte duidelijke passages over hoe wij over het brede scala aan onderwerpen denken en welke richting we op willen de komende periode. Het gaat hier te ver om de details en de financiële doorrekening van onze plannen te laten zien. Mocht u daarover vragen hebben, dan zijn we uiteraard bereid om u van antwoorden te voorzien.

Lijst Someren-Heide gaat voor een slagvaardig en gezond Someren en leefbare kerkdorpen, in het bijzonder Someren-Heide!

Tot 21 maart! Wij rekenen op jullie, dan mogen jullie op ons rekenen!
Marco Stolwijk
Lijsttrekker Lijst Someren-Heide