Lokaal SH

Oppositieakkoord: Een realistische koers

Onze realistische visie op Someren

Om geen oppositiepartij te zijn die alleen maar roept waar het aan schort aan de zijlijn hebben we samen met de Gemeenschapslijst een Oppositieakkoord 2022-2026 opgesteld. Een programma waar plek is voor de actualiteit in deze zware tijden. Een programma waar plek is voor de agrarische sector en voor onze dorpskernen genaamd ‘Een Realistische Koers’.

Fractie LSH 2022 – 2026!

Economische visie volgens LSH

Afgelopen donderdag 21-07-2022 hebben wij bij de behandeling van de Economische Visie Someren aandacht gevraagd voor het volgende:

Het College wil in haar economische ambities zeer nadrukkelijk aanhaken bij de Brainport Regio, in de basis uiteraard prima. Hier liggen veel kansen, maar tegelijkertijd ook risico’s als je de deur naar de Brainport Regio wagenwijd open zet en op deze manier interessant wordt voor grote regionale of landelijk operende bedrijven die hun maakindustrie goedkoper willen positioneren in Someren. Onze eigen bedrijventerreinen zijn daar niet voor bedoelt vinden wij, deze zijn voor onze eigen ondernemers! 

Someren is en blijft een plattelandsgemeente met naast de Brainport Regio tal van andere bloeiende innovatieve sectoren zoals bv. de Agro & food en Automotive. Naast Brainport zou daar de focus meer op moeten liggen wat ons betreft. 

We stelden ook vragen over de hoeveelheid woningen die de in deze Visie omschreven ‘schaalsprong van Brainport’ in Someren met zich mee brengt. Die verhouding ligt regionaal bij 1 nieuwe woning bij 1 nieuwe arbeidsplaats. Goed om te horen dat Wethouder Louis Swinkels nu in het Eindhovens Dagblad aangeeft dat het enkel zal gaan om een beperkte groep werknemers. In een eerder stadium werden door hemzelf nog 2000 extra woningen genoemd, die aantallen zien wij niet zitten in Someren. 

We hebben als Gemeente al moeite genoeg om de aantallen in onze eigen Woonvisie te halen. Aanvragen voor dergelijke aantallen extra ‘brainport’ woningen zijn tot nu toe ook altijd afgehouden.

Binnenkort komt er een uitvoeringsprogramma onder deze visie te liggen waar we bovenstaande weer zullen inbrengen.

Ons betoog kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:

Stikstofstatement LSH

Volgens LSH heeft het Kabinet zichzelf in een stikstofpuinhoop gewurmd en laat boeren bloeden. Onmenselijk, perspectiefloos, niet wettelijk onderbouwd en niet evenredig over de sectoren verdeeld. Onacceptabel. Een totale sector die wereldwijd geprezen wordt, wordt de nek om gedraaid.

LSH is het eens met de mening van het LTO, ZLTO De Peel en de BoerBurgerBeweging en is van mening dat dit beleid nooit tot uitvoer mag komen!

Download het volledige statement via de onderstaande link of lees het door hier te klikken.
https://1drv.ms/b/s!AiwKzVkcgE_wmjvnHrBwTTeAU0MH?e=NsY0P7

Burgercommissieleden benoemd en beëdigd

Gisterenavond (21-4-2022) zijn in de gemeenteraadsvergadering onze twee (nieuwe) burgercommissieleden benoemd en beëdigd:
– Christel Venhuizen-Geurtjens, ze is nieuw in onze partij en gaat actief aan de slag in de commissie Ruimte;
– Hans van Tulden, hij heeft zijn raadszetel afgestaan aan zoon Frank, maar zal zich inzetten in de commissie Burger&Bestuur.
Wij wensen hen samen met onze raadsleden veel succes en vooral veel plezier!

Compleet!

We zijn compleet! Vanavond (06-4-2022) is onze fractievoorzitter Marco Stolwijk beëdigd als tweede raadslid namens onze partij!

Frank van Tulden officieel raadslid!

Vandaag (30-3-2022) is ons raadslid Frank van Tulden officieel tot raadslid van de Gemeente Someren benoemd. Gefeliciteerd en veel succes en wijsheid gewenst!
Marco Stolwijk wordt binnenkort nog geïnstalleerd. Wegens (werk gerelateerd) verblijf in het buitenland, kon hij er niet bij zijn.

Koninklijke onderscheiding Hans van Tulden!

Hans Van Tulden ontving donderdag (24-3-2022) een Koninklijke Onderscheiding vanwege het 12-jarige raadslidmaatschap. Hij is in 2006 gestart als commissielid Burger en Bestuur. Sinds 2010 was hij raadslid namens Lokaal Someren en Someren-Heide. Zijn expertise ligt vooral op het financiële vlak. In Someren-Heide is hij bovendien een actieve vrijwilliger. Hij is onder meer penningmeester van gemeenschapshuis de Bunt en scheidsrechter voor de voetbalvereniging SVSH.

Wij feliciteren Hans van harte met deze onderscheiding! Deze is meer dan verdiend. We hopen Hans nog jaren als actief lid bij onze partij te hebben.

LSH de 4e partij van Someren!
Geweldig! 20% gestegen naar op een haar na 1000 stemmen bij een lagere opkomst. Kandidaten, vrijwilligers en kiezers bedankt! De bal ligt nu bij ons (en alle andere partijen) om de komende jaren het vertrouwen van de kiezer waar te maken. Op naar inhoud, rust en positiviteit.

Onze 5 speerpunten

✅ Bouwen in Someren
✅ Platteland in Someren
✅ Duurzaamheid in Someren
✅ Leefbaarheid in Someren
✅ Sport in Someren

Onze kandidatenlijst!

Nadat eerder al duidelijk werd dat Marco Stolwijk als onze lijsttrekker gaat fungeren maken we nu de rest van de kandidatenlijst bekend.

De kandidatenlijst bevat inwoners uit alle vier de dorpen, 19 mannen en 11 vrouwen. Jonge kandidaten zoals Frank van Tulden op nummer 2 en nieuw gezicht Christel Venhuizen-Geurtjens worden aangevuld door de ervaring van Hans van Tulden en Miranda Bouterse.

De kandidatenlijst bevat verder allemaal kandidaten die middenin het verenigingsleven staan of (agrarisch) ondernemer zijn.

LSH heeft in haar verkiezingsprogramma 5 speerpunten gedefinieerd: woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid, sport en natuurlijk het platteland/buitengebied als bondgenoot van de Boerburgerbeweging (BBB). Hierover later snel meer!

Lokaal SH werkt samen met Boer Burger Beweging (BBB)

26 april 2021 hebben we onze krachten middels een bondgenootschap gebundeld met de Boer Burger Beweging (BBB). Wim Jaspers (voorzitter Lokaal SH): “Beide politieke partijen richten zich veelal op het platteland. De manier van politiek bedrijven is bovendien gelijk. We zien deze samenwerking als een bondgenootschap van gelijkgestemden op het gebied van het platteland. De BBB-kiezers zijn bovendien onze kiezers. Daar waar we kunnen, helpen we elkaar nu.”

Meer hierover leest u hier: https://www.ed.nl/de-peel/bondgenoten-van-het-platteland-bundelen-de-krachten-partij-uit-someren-heide-werkt-samen-met-boer-burger-beweging-br~abe5aef6/

Fractievoorzitter Marco Stolwijk (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)
Commissielid Frank van Tulden (Lokaal SH) met partijvoorzitter Erik Stegink (Boer Burger Beweging)

Marco Stolwijk nog 4 jaar door namens LSH

Namens Lokaal Someren en Someren-Heide (afgekort LSH en voorheen Lijst Someren-Heide) zal op 16 maart 2022 Marco Stolwijk als Lijsttrekker optreden. Marco heeft al 11 jaar ervaring als raadslid binnen de Gemeenteraad van Someren namens dezelfde partij.

Even voorstellen

Marco Stolwijk, 42 jaar oud en woonachtig in Someren-Heide is vader van 3 kinderen (7, 6 en 4 jaar) en werkzaam in het dagelijkse leven als Hoofd Vastgoedbeheer bij Kadans Science Partner. Marco is door zijn jarenlange raadslidmaatschap namens de partij onder de naam Lijst Someren-Heide geen onbekende meer. Hij is in 2010 gestart als burgercommissielid en sinds 2011 nu 11 jaar Raadslid waarvan 8 jaar als fractievoorzitter.

Persoonlijk zal Stolwijk zich hard maken voor alles wat met bouwen en wonen, onderwijs, buitengebied en sport te maken heeft.  Op deze onderdelen is erg veel te doen de komende jaren, er wordt veel te weinig gebouwd en de leefbaarheid in de kleine dorpen staat onder druk.

Lokaal SH

Met een nieuw logo, naam en koers wil LSH een verbindende rol invullen tussen enerzijds de (kleine) dorpen onderling en anderzijds tussen burgers en overheid. We gaan vol voor onze eigen koers en willen de vertegenwoordiger zijn voor de burgers in alle dorpen met Someren-Heide als voorbeeld en tegelijkertijd opkomen voor ons prachtige buitengebied.  

De komende maanden werken we aan ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst waarin deze punten tot uiting komen.

LSH  ‘Bouwen aan Someren’                    

Informatie over (digitale) achterbanvergadering:

Iedereen is altijd van harte welkom bij onze maandelijkse achterbanvergaderingen. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor updates. Ook voor vragen (bijvoorbeeld over de actuele data van onze achterbanvergaderingen) kunt u terecht op onze facebookpagina. Stuur gerust eens een berichtje: Facebook LokaalSH

Via onze facebookpagina bent u altijd en overal snel op de hoogte van alles rondom onze partij.