ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening en woningbouw

Volkshuisvesting
Lijst Someren-Heide wil een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor alle inwoners van de gemeente Someren. Hierbij streven wij na dat Someren een aantrekkelijke plattelandsgemeente blijft. Dit betekent dat we keuzes moeten maken tussen wonen, werken en recreëren waarbij een goede balans moet zijn tussen de verschillende doelgroepen.

St Jozefkerk Someren-Heide
Als de St Jozefkerk in Someren-Heide uit de eredienst wordt onttrokken zullen we moeten nadenken over een toekomstige bestemming van gebouw en terrein (park en parkeerplaats). Dit terrein is de belangrijkste inbreidingslocatie in Someren-Heide.

Woningbouw en nieuwbouwwijken
Wij willen een woningbouwprogramma waarin de vraag naar woningen leidend is, met inpassing van creatieve vormen van wonen en woninggebruik (tiny houses, ouderen, jongeren, alleenstaanden, gehandicapten en bijzondere doelgroepen). Een woningbouwprogramma dat reageert op de vraag uit de burger op gronden die zoveel mogelijk reeds van de gemeente zijn, nu maar ook voor toekomstige uitbreidingen.

Nu Groote Hoeven als uitbreidingsplan gereed is moeten we voor Someren-Dorp direct de focus leggen op de opvolger ervan. De nieuwbouwmarkt in Someren-Dorp vraagt hier om. Voor alle overige uitbreidingen in Someren en de overige kernen is alles reeds in eigendom behalve voor de volgende uitbreiding in Someren-Heide, daar liggen voldoende mogelijkheden om snel te schakelen indien noodzakelijk. Dit zorgt ervoor dat je altijd klaar bent om de vraag van de markt op te vangen en geen overbodige risico’s loopt in deze tijd.

Hiervoor dient ook een nauwe samenwerking te zijn met de overige spelers op de woningmarkt, zoals woningbouw-verenigingen en andere grondbezitters / projectontwikkelaars. De gemeente dient de regie in handen te houden hierin en strak te sturen op afspraken.
Ondanks dat de vraag van de burger leidend is in het aanbod van woningen, moeten wijken blijven bestaan uit een diversiteit van woningen. Het zogenoemde stedenbouwkundige ontwerp dient altijd overeind te blijven om te voorkomen dat er wijken ontstaan met allemaal dezelfde woningen. Ten slotte willen wij groenere woonwijken met voldoende mogelijkheden tot recreëren.

Goedkopere bouwgrond in de kerkdorpen, wegens een verschil aan voorzieningen.
De bestaande woningmarkt maar ook de uitgifte van bouwgronden ni onze nieuwbouwijken maakt duidelijk dat een er duidelijk verschil bestaat tussen de interesse en afname in enerzijds de kerkdorpen en anderzijds Someren-Dorp.


Dit heeft te maken met het verschil aan voorzieningen in de breedste zin des woords. Hierdoor is een bestaande woning goedkoper in de kerkdorpen vergeleken met Someren-Dorp. Het gekke is dat deze trend niet zichtbaar is in de prijs van gemeentelijke bouwgrond.
Deze prijs is namelijk overal even hoog!
Doordat de bouwgrondprijs in vergelijking met de omliggende gemeenten prima is willen we niet Someren-Dorp duurder maken maar de kerkdorpen goedkoper. We willen dit voor een proefperiode van 3 a 5 jaar doen. Wij denken hiermee sneller onze bouwgronden verkocht te krijgen waardoor een grondexploitatie sneller afgesloten kan worden en je hierdoor in de eindafrekening kostentechnisch niet eens zoveel lager uit komt. Gronden die niet verkocht worden kosten nu eenmaal ook geld.

Sociale woningbouw
Wij willen de betrokkene partijen (oa Wocom) strakker houden aan de gemaakte afspraken met gemeente om in alle kerkdorpen sociale woning te realiseren.